Een kado voor een ander & voor jezelf

Privacyverklaring

De KadoFabriek
contactpersoon: Linda Heinen
Bezoekadres: Bredevoortsestraatweg 118
7126 AA Bredevoort
Telefoonnummer: 06-83911148
E-mailadres: info@dekadofabriek.nl
KvK-nummer: 72823291
BTW nummer: NL001386536B08
 
Om je bestelling te kunnen verwerken vragen we NAW gegevens, Je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doeleind gebruikt en worden beveiligd bewaard voor een termijn van  7 jaar  voor de belastingdienst. Na dit termijn worden alle gegevens verwijderd. Tot die tijd worden de gegevens beveiligd bewaard. Je gegevens worden niet gebruikt voor directe marketing of anders dan administratieve doeleinden. De betrokken partijen worden  hieronder vermeld in de gegevens verwerking.
 
Deze website gebruikt cookies  (Een cookie of  is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt) om het aantal bezoekers te meten, we slaan hiermee geen persoonlijke gegevens op.
 
Gegevensverwerking:
-Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een bericht worden verwerkt door Comsolve  deze zorgt  voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en nemen adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
-De KadoFabriek maakt voor haar administratie gebruikt van E-Boekhouden,deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
-De KadoFabriek regelt betalingstransacties via de ABN AMRO bank, De ABN AMRO bank houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Meer informatie hierover kunt u lezen op ABNAMRO/Privacy statement.
-De KadoFabriek maakt gebruik van het administratiekantoor Heinen & Partners, in het kader van de AVG heeft deze met De KadoFabriek een verwerkersovereenkomst, wanneer administratiekantoor Heinen & Partners vanuit de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt voor en in opdracht van De KadoFabriek worden deze gegevens beveiligd bewerkt en opgeslagen uitsluitend voor administratieve doeleinden en worden niet gedeeld met derden.
-Het verzenden van de pakketten gebeurd via Post nl. Post nl gebruikt de door ons doorgegeven gegevens  alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst, ook wanneer Post nl gebruik maakt van onderaannemers.
 
Je hebt het  recht om je gegevens in te zien, aan te passen, volledig te laten verwijderen, of opgestuurd te krijgen door contact op te nemen met De KadoFabriek, dit kun je doen door middel van een email naar info@dekadofabriek.nl  of per telefoon 06-83911148 . Verwijdering kan alleen als de gegevens niet meer relevant zijn, het zogenaamde recht op vergetelheid: Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:
  • Niet meer nodig De KadoFabriek heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor we gegevens hebben  verzameld .
  • Intrekken toestemming De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan De KadoFabriek voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
  • Bezwaar De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.
  • Onrechtmatige verwerking De KadoFabriek verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
  • Wettelijk bepaalde bewaartermijn De KadoFabriek is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
  • Kinderen De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’)
 Heb je klachten omtrent de AVG en wij komen er samen niet uit dan kun je terecht bij: https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/autoriteit-persoonsgegevens
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram